Dla Lekarzy Wet.

Informacja dla lekarzy weterynarii

Stowarzyszenie Behawiorystów COAPE jest w Wielkiej Brytanii największą siecią profesjonalnych terapeutów zachowania zwierząt.

W Polsce Stowarzyszenie działa od 2012 r.

Behawioryści COAPE oferują swoje usługi w ocenie i leczeniu emocjonalnych i behawioralnych problemów psów i kotów, a także ptaków, królików i koni. Przykładowe problemy to m.in. agresja u psów, problemy związane z separacją, treningiem czystości, lęki, fobie, znaczenie terenu w pomieszczeniach - w przypadku kotów.

Działania terapeutyczne zależą od natury i zaawansowania problemu, ale często, szczególnie w przypadkach dotyczących agresji u psów, są one rozłożone w czasie i wymagają wdrożenia programu rehabilitacyjnego. Po wstępnej konsultacji pisemny raport wysyłany jest do klienta oraz lekarza weterynarii prowadzącego dane zwierzę, pomiędzy sesjami klient w razie potrzeby może korzystać z kontaktu telefonicznego / mailowego z terapeutą. W każdym przypadku behawiorysta współpracuje z lekarzem weterynarii i przesyła mu na bieżąco raporty z zaleceniami i opisem zaawansowania terapii.

Czym jest Stowarzyszenie Behawiorystów COAPE?
Wszyscy posiadacze dyplomu I roku Kursu Dyplomowego COAPE (Diploma – DipCABT,  in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training) posiadającego akredytację Open College Network  (UK) początkowo przystępują do Stowarzyszenia jako dyplomanci. Wielu z nich to weterynarze lub osoby zajmujące sie zawodowo opieką nad zwierzętami wykorzytujące wiedzę z zakresu behawiorystyki w swojej pracy ze zwierzętami

By zostać zarejestrowanym jako członek Stowarzyszenia Behawiorystów COAPE dyplomant po złożeniu i pozytywnej ocenie pracy dyplomowej składa deklarację i opłaca składkę członkowską.Tym samym akceptuje kodeks etyczny COAPE i zostaje zarejestrowany jako członek Stowarzyszenia.

Członkowie CAPBT utrzymują na wysokim poziomie swoją wiedzę i kompetencje dzięki uczestnictwie w dokształacających kursach oferowanych przez COAPE i innych formach kształcenia oraz przez stałą możliwość korzystania ze wsparcia swoich tutorów oraz kolegów ze  Stowarzyszenia.

Niektórzy z praktykujących behawiorystów COAPE specjalizują się w takich dziedzinach pracy behawioralnej jak terapia psów agresywnych, problemy kotów oraz oferują inne pomocne usługi np. szkolenie psów czy przedszkola dla szczeniąt.

Zachęcamy do lektury artykułu Andrzeja Kłosińskiego "Współpraca Lekarza Weterynarii z Behawiorystą"

By uzyskać dostęp do wykazu praktykujących behawiorystów COAPE I znaleźć pomoc w swojej okolicy proszę  skorzystać z wyszukiwarki tutaj.